Thứ ba, 10/04/18

Lễ công bố triển khai Quyết định số 08/2018/TTg của Thủ tướng Chính phủ về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

 

Ngày 10/4/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố quyết định số 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN). 

Tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn vừa qua chủ yếu dựa vào đóng góp của lao động kỹ năng thấp và vốn (gồm cả đất đai và tài nguyên). Đóng góp của các nhân tố khác như công nghệ, lao động kỹ năng và quản lý được đánh giá là còn mờ nhạt. Dư địa cho tăng trưởng đang giảm nhanh do tác động của những hạn chế về chất lượng nguồn nhân lực và giới hạn về khả năng huy động vốn. Mô hình tăng trưởng không dựa nhiều trên KH&CN, đổi mới sáng tạo (ĐMST) sẽ không tạo nên năng suất, chất lượng cao, không tạo nên năng lực cạnh tranh và nền kinh tế sẽ có nhiều mặt mất cân đối. Trước thực trạng này, nếu không kịp thời thay đổi, chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và hiệu quả do tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo đem lại thì Việt Nam khó vượt qua bẫy thu nhập trung bình và khó tránh khỏi tụt hậu xa hơn, vì thế KHCN và ĐMST được khẳng định là một trụ cột căn bản để Việt Nam thay đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng lực và chất lượng cạnh tranh, tạo điều kiện cho nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, cùng với cuộc CMCN lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng và có những tác động phức tạp đến mọi mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tất cả các quốc gia trên toàn cầu, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được thành lập và đi vào hoạt đông với sứ mệnh hình thành nên một địa chỉ uy tín của Việt Nam về nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo trong lĩnh vực Đổi mới sáng tạo và quản lý Khoa học, công nghệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện sẽ khép kín từ nghiên cứu lý luận đến nghiên cứu triển khai và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, trong đó có hai hoạt động chính là hoạt động nghiên cứu chiến lược và chính sách về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phục vụ quản lý nhà nước của Bộ KH&CN, tư vấn cho Bộ trưởng Bộ KH&CN trong việc xây dựng, hoạch định và thực hiện chính sách KHCN và ĐMST; và hoạt động nghiên cứu dự báo, nghiên cứu thử nghiệm, triển khai thử nghiệm cả về công nghệ cũng như về khả năng thương mại hóa đối với một số công nghệ  ưu tiên, công nghệ tiên tiến trên thế giới để làm luận cứ và cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoạch định chính sách cũng như để thúc đẩy quá trình triển khai thương mại hóa ở Việt nam.

Học viện đào tạo và cấp văn bằng trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành và đào tạo bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho học viên theo các chương trình đào tạo bồi dưỡng của Bộ KH&CN, trong đó tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu rất lớn hiện nay về quản lý KH&CN, quản lý ĐMST. Một số chương trình đang được Học viện xây dựng để triển khai trong thời gian tới như nhận dạng và đánh giá công nghệ, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, quản trị quá trình ĐMST … đều có sự tham gia hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có uy tín trong khu vực và trên thế giới. Học viện là đơn vị được Bộ KH&CN giao tổ chức triển khai chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KHCN, là đầu mối triển khai Đề án 2395 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước…

Học viện còn là nơi hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp; triển khai, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tạo chung; liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực ĐMST... 

Tại buổi Lễ, ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) cũng đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN về tổ chức, cán bộ, quy chế hoạt động của Học viện để đảm bảo các điều kiện cho Học viện bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018. Trong thời gian tới Bộ KH&CN sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự và các cơ chế, quy chế hoạt động cho Học viện, và dự kiến sẽ tổ chức Lễ ra mắt chính thức Học viện vào tuần lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5.

Ảnh 1: Lễ bàn giao giữa Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Trường Quản lý KH&CN


Ảnh 2: Lễ bàn giao giữa Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ.
Số lượt đọc1185