Thứ ba, 28/11/17

Tiếp và làm việc với đại diện Chương trình chia sẻ tri thức Việt Nam – Hàn Quốc (KSP)


Ngày 28/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã có buổi làm việc tiếp đại diện Chương trình chia sẻ tri thức Việt Nam-Hàn Quốc (KSP), Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc (MOSF) và Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) tại 38 Ngô Quyền – Hoàn Kiếm.

Tiếp và làm việc đại diện của MOSF và KDI, về phía Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN có TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó viện trưởng và một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện. Về phía Hàn Quốc có TS. Koh Youngsun – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển quốc tế (KDI), Yoon Jee Hee - nghiên cứu viên cao cấp của trung tâm phát triển quốc tế KDP, thành viên lập kế hoạch và đánh giá của Chương trình KSP.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi nhằm xây dựng nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình chia sẻ tri thức với Hàn Quốc giai đoạn 2018-2019 về chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm của Hàn Quốc với Việt Nam trong việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế của Hàn Quốc gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI)”. Mục tiêu của nhiệm vụ này là chia sẻ tri thức và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược phát triển KT-XH và KH&CN giai đoạn 2021-2030.

Các chuyên gia Hàn Quốc cho rằng nên tập trung vào các vấn đề lớn như đầu tư cho R&D ở khu vực công và tư, nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, liên kết giữa khu vực R&D (viện, trung tâm) và doanh nghiệp cũng như thực trạng xây dựng và hoạch định chính sách, chiến lược và cấu trúc của chính sách/chiến lược của Việt Nam. Các chuyên gia Hàn Quốc sẽ giúp Việt Nam trong việc chia sẻ những kinh nghiệm của mình về các vấn đề này.

Về phía Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, các đại biểu tham dự đã xác định mục đích của nhiệm vụ nhằm đề xuất gắn kết mục tiêu phát triển KH-XH với mục tiêu STI thông qua quá trình từ chuẩn bị đến xây dựng và hoạch định Chiến lược phát triển KT-XH và Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở chia sẻ tri thức và kinh nghiệm của Hàn Quốc cho Việt Nam trong việc tái cơ cấu kinh tế dựa trên STI.

Sau khi thảo luận, hai bên đã cùng thống nhất nội dung nghiên cứu cũng như cách thức tiếp cận vấn đề, hai bên sẽ cùng phối hợp để sớm hoàn thiện đề xuất./.

Số lượt đọc1235