Thứ tư, 29/11/17

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề nghịch lý trong chính sách khoa học và công nghệ”


Ngày 29/11/2017, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Những vấn đề nghịch lý trong chính sách KH&CN” do PGS. TS. Vũ Cao Đàm trình bày.

Qua bài trình bày của PGS.TS. Vũ Cao Đàm đã cho thấy vấn đề nghịch lý trong chính sách là khá phổ biến trên thế giới. Nguyên nhân của những nghịch lý trong chính sách KH&CN có thể do: chưa xem xét đến các “thiết chế ngầm định”, mẫu thuẫn giữa mục tiêu và phương tiện, mâu thuẫn giữa triết lý vi mô và triết lý vĩ mô, không quan tâm tới những biến đổi của kiến tại xã hội, không xét tới những được đặc thù của khó học (tính mới, tính rủi ro, tính trễ, tính phi lợi nhuận,…),…

GS. TS Vũ Cao Đàm và các cán bộ nghiên cứu trong buổi tọa đàm

Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, thực tế cho thấy còn rất nhiều vấn đề tồn tại và vướng mắc mà chính sách KH&CN đang gặp phải như cơ sở khoa học cho ban hành chính sách khoa học còn gặp nhiều hạn chế, quá trình xây dựng chính sách chưa có sự tham dự của tất cả các bên liên quan, khoảng cách giữa ban hành và thực thi chính sách trong thực tế vẫn còn lớn,…

Đây là vấn đề thu hút được sự quan tâm của đông đảo cán bộ nghiên cứu trong Viện. Tại buổi tọa đàm, các cán bộ nghiên cứu đã cùng nhau trao đổi và thảo luận về những khó khăn, vướng mắc mà với tư cách một đơn vị hoạch định chính sách KH&CN đang gặp phải trong quá trình xây dựng các văn bản chính sách./.

Số lượt đọc1369