Thứ bảy, 30/05/15

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2015


Viện Chiến  lược và Chính sách khoa học và công nghệ,  Bộ Khoa học  và Công nghệ phối hợp với Học viện Khoa học Xã hội tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2015, chuyên ngành Quản lí Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, theo hình thức chính quy không tập trung, thời gian 2 năm.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/06/2015 đến 22/07/2015.

Thời gian thi tuyển: dự kiến các ngày 21, 22, 23/08/2015.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 34

Chi tiết thông báo xin xem tại đây.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban Thông tin và Đào tạo Sau Đại học, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ, 38 Ngô Quyền, Hà Nội

Điện thoại: 04.8242255;

Mobile: 094.278.1328 (Ms. Hường); Email: huongtoan1977@yahoo.com

Số lượt đọc1588