Thứ năm, 01/10/15

Thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412


Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN thông báo về việc tổ chức lớp học bổ sung kiến thức năm 2015-2016 cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ, mã số 60.34.0412, thông tin chi tiết xem tại đây:
Số lượt đọc1672