Tin hoạt động 
Tọa đàm khoa học: Tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống
Tọa đàm khoa học: Tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống  (27/12/18)

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến sự phát triển của KH&CN, coi đây là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, KH&CN nước ta vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục nhằm tăng cường ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống. Để làm rõ hơn vấn đề này, ngày 27 tháng 12 năm 2018, Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với ...

     

Các tin khác

Bắt đầu
1


Thống kê truy cập

  • Số người online: 0
  • Tổng lượt truy cập: 2812171